Om Vesterålskraft Bredbånd

Vesteralskraft_omoss

Om Vesterålskraft Bredbånd AS

I 2019 er det 15 år siden Vesterålskraft startet utbygging av fiber. Det var lenge uvisst om bruk av fiberoptikk var den ideelle teknologien for fremtiden, og om dette ville være lønnsomt å bygge ut i «havgapet» der vi bor. I dag er det få som er i tvil om at valgene som ble gjort i 2004 var riktige, og at satsningen på å bygge ut infrastruktur har vært svært viktig for næringsutvikling så vel som for vanlige husholdninger.

I samarbeid med Altibox kan vi tilby høyhastighets internett, i tillegg til TV- og innholdstjenester. Kombinasjonen av lokal fiberutbygging i Vesterålen og innovativ teknologi utviklet av Altibox har gitt strålende resultater. Kunder med Altibox har størst kundetilfredshet i bransjen (EPSI) og et betydelig utbytte fra Vesterålskraft Bredbånd har de siste årene kommet innbyggerne i våre eierkommuner til gode.

Helt siden vår spede start i 2004 har vi jobbet for at fiberen skal strekkes ut til alle kriker og kroker av vår region. Vi er ikke i mål, men vi kan i dag levere fiber til om lag 82% av husholdninger og bedrifter i Bø, Sortland og Øksnes. Det er langt høyere enn landsgjennomsnittet og dette er vi veldig stolte over!